Rødbok - konkurranse bok

Alle aktive atleter skal ha rød bok fra NBFF eller blå bok fra IFBB med fødselsdato og høyde.
 

Dette gjør at vi ikke trenger å måle høyde på alle atleter hver gang,
noe som korter ned ventetiden på innveiingene.

 

Rød bok skal kjøpes her, hvis du ikke har fra før, og vises på innveiing.

De som har tilsvarende blå bok fra IFBB kan benytte denne.